رئــیـس کـــل دادگستری استان آذربایجان غربی از ترخیص فوری ۴۰ محموله حامل سرم از مرز بازرگان با صدور دستور قضایی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ناصر عتباتی افزود: دادستان ماکو اقدامات قضایی را انجام داده است و همین روند به مرور در چند روز آینده ادامه دارد که در نتیجه آن، کامیون‌ها در حال بارگیری و انتقال به مراکز توزیع هستند.