عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه کمبود سرم و داروهای کرونا کماکان ادامه دارد و مردم را سرگردان کرده است، گفت: کمبود فاویپیراویر و سایر داروهای کرونا، رنج بیماران را افزون کرده، همچنین دست داروسازانی که در داروخانه‌ها در حال ارائه خدمات به مردم هستند، بسته است، چراکه این داروها تنها در حال توزیع در داروخانه‌های دولتی و منتخب است. حمید خیری گفت: کمبود سرم و داروهای کرونا و حتی داروهایی نظیر اعصاب کماکان ادامه دارد و مردم را سرگردان و بیقرار کرده و این موضوع بر احتمال تشدید همه‌گیری کرونا و عدم رعایت پروتکل‌ها افزوده است.