حکم سرپرستی علیرضا جاوید به‌عنوان سرپرست شهرداری تهران توسط مهدی چمران به او اعطا شد. به گزارش مهر، در ابتدا مهدی چمران، رئیس شورای شهر اظهار کرد: نظر ما این بود که تا زمان انتصاب و اعلام رسمی شهردار جدید پایتخت، آقای حناچی می‌توانند به کار خود ادامه دهند تا شهردار جدید معرفی شود اما این امر برای آقای حناچی قدری دشوار بود. چمران عنوان کرد: زمانی که در حال بررسی طرح جامع تهران بودیم او به‌عنوان نماینده ویژه شهردار تهران حضور داشتند و سوابق متعددی در حوزه شهری دارند و بهترین گزینه موجود هستند، خودشان یکی از گزینه‌های شهرداری تهران بودند اما از این مسئولیت انصراف دادند.