سرپرست اورژانس کشور از افتتاح سرویس مکان‌یاب مراکز اورژانس خبر داد.  پیمان صابریان گفت: ممکن است که فرد حادثه دیده در هر مکانی باشد و نتواند توضیح دقیقی بدهد. این سیستم مثل سیستم لوکیشن موبایل نشان می‌دهد که شما کجا هستید. این لوکیشن لحظه ای برای ما ارسال می‌شود که در چه موقعیتی هستید و می‌توانیم با سرعت بیشتری نیرو‌های اورژانس را به محل اعزام کنیم.