سه نفر از عشایر در استان فارس در هنگام خاموش کردن آتش در جنگل فیروزآباد که از ۳ روز پیش می‌سوزد، جان باختند. شعله‌های آتش از ساعت ۱۵ دوشنبه ۱۱ مرداد در منطقه هایقر بر جان مراتع و پوشش گیاهی منطقه هایقر در شهرستان فیروزآباد استان فارس افتاده و خبرهای رسیده از منابع محلی حاکی است که آتش همچنان می‌تازد و تلاش‌ها برای مهار آتش ادامه دارد. حسین آرگیو،‌ فرماندار فیروزآباد به ایسنا گفت: با گسترش این آتش سوزی، تعدادی از عشایر مشغول خاموش کردن آتش بودند که متاسفانه یک گردباد شدید موجب فراری دادن آنها می‌شود و سه نفر از آنان حین فرار از گردباد و آتش کشته و یک نفر نیز مصدوم می‌شوند.