استاندار خوزستان گفت: پیگیر آزادی افرادی که در اعتراضات خوزستان حضور داشتند، اما جرمی مرتکب نشده‌اند، هستیم. به گزارش ایسنا، قاسم سلیمانی‌دشتکی گفت: افرادی که عمدتا جوان بوده و تابع احساسات، رفتاری از خود نشان داده‌اند اگر در بازداشت هستند، کمک خواهیم کرد تا اگر جرمی مرتکب نشده‌اند، آزاد شوند و جو استان تلطیف شود.