مدیر عامل یک سازمان مردم‌نهاد می‌گوید: بسیاری از شهروندان تهران حتی نمی‌دانند چه مخاطراتی در این شهر وجود دارد. در شهری که شهروندان ندانند چه حوادثی ممکن است رخ دهد، پس قطعا برای آن آماده هم نیستند. به گزارش ایسنا، احمد بختیاری با بیان اینکه در دنیا ۴۳ حادثه طبیعی و انسان‌ساز ممکن است رخ دهد، گفت: حادثه سیل هم انسان‌ساز و هم طبیعی است؛ طبیعی از آن جهت است که بر اثر بارش رخ می‌دهد و انسان‌ساز به این دلیل است که بر اثر باز کردن سد به وجود می‌آید. حوادث فروچاله، نشست زمین، طوفان و ... حوادثی هستند که ممکن است در تهران رخ دهند. احتمال وقوع حدود ۳۱ حادثه طبیعی و انسان‌ساز در تهران وجود دارد.