سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور با تأکید بر اینکه در نامه سازمان پژوهش آموزش‌وپرورش عنوان‌شده است که ۱۰ سؤال ایراد دارد، گفت: گزارش آن مکتوب ارائه خواهد شد. به گزارش ایسنا، فاطمه زرین آمیزی اظهار کرد: در نامه سازمان پژوهش آموزش‌وپرورش آمده است که ۱۰ سؤال از حدود ۱۵۰۰ سؤال خارج از کتاب بوده است، این ۱۰ سؤال توسط اساتید و کارشناسان آزمون‌سازی و سنجش و روان‌سنجی بررسی می‌شود و گزارش آن به‌صورت مکتوب ارائه خواهد شد. او خاطرنشان کرد: در خصوص سؤال‌هایی که عنوان‌شده است خارج از اهداف آموزشی است، اهداف آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش با سازمان سنجش که آزمون‌های رقابتی را برگزار می‌کند، متفاوت است که به‌صورت مبسوط این موضوع در اطلاعیه سازمان سنجش که ۱۷ تیرماه منتشر شد، توضیح داده‌شده است و بنابراین طراحی سؤالات کنکور ایراد و مشکلی نداشته است.