سخنگوی آتش ‌نشانی تهران گفت: یکی از بالاترین حوادث ما در هفته گذشته به حوادث مربوط به آسانسور اختصاص یافت؛ هفته گذشته بیش از یک‌هزار و ۶۰۰مورد حادثه آسانسور روی داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا؛ سید جلال ملکی اظهار کرد: تنها در یک ایستگاه آتش‌نشانی در یک روز، آتش‌نشانان به 30مورد حادثه مربوط به آسانسور اعزام شدند که البته این آمار جدا از حوادث دیگر است که روی می‌دهد و آتش‌نشانان به محل حادثه اعزام می‌شوند.