منتخب شورای ششم تهران گفت: زیست مومنانه جایگزین طرح زیست شبانه شود. سیداحمد علوی، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «من کلیت طرح زیست شبانه را قبول دارم ولی با عنوان زیست مومنانه می‌توانیم شب‌های تهران را روشن‌تر، شفاف‌تر و امن‌تر کنیم. وقتی شهر به صورت کامل به خواب می‌رود، شهر ناامن می‌شود و آسیب‌های اجتماعی هم شدت بیشتری پیدا می‌کند اما نکته مهم این است که با مدل اعضای فعلی شورای شهر برای زیست شبانه کار جلو نمی‌رود. زیرا نمی‌توان شهر را به فروشگاه و امثال آن تبدیل کنیم و باید زیست مومنانه جایگزین شود که به نظرم جالب‌تر است».