استاندار تهران گفت: رستوران‌ها عامل اصلی انتقال بیماری هستند و باید در فعالیت این اصناف نظارت شود.  به گزارش باشگاه خبرنگاران، انوشیروان محسنی بندپی، افزود: تمام اصناف و ادارات موظف هستند که به دستور ستاد مقابله با کرونا توجه کرده و پروتکل‌ها و ظرفیت حداکثر ۵۰درصدی را رعایت کنند. وی افزود: رستوران‌ها عامل اصلی انتقال بیماری هستند پس بنابراین در فعالیت این اصناف باید نظارت شود و همه موارد باید رعایت شود. بندپی در ادامه گفت: هر کلاس و هر جمع بیشتر از۱۵ نفری تعطیل است؛ و هر اظهارنظری در مورد این قضیه که مدیریت کرونا ضعیف است کاملا غیرمنطقی است، چون آمار و ارقام چیز دیگری نشان می‌دهد.