نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی از رهاسازی آب سدکرخه برای تامین حقابه هورالعظیم خبر داد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ محمد کعب عمیر گفت: پس از بازدید میدانی ازسد کرخه و با رایزنی وپیگیری درسطح استانی وملی پیرامون رهاسازی آب در رودخانه کرخه جهت تامین حقابه هورالعظیم، محیط زیست، کشاورزی و آب شرب مناطق پایین دست صورت گرفت. وی افزود: عملیات رهاسازی با حجم بیش از ۱۰۰ متر مکعب بر ثانیه انجام شده است.