شهردار منطقه ۱۱ تهران گفت: در راستای ثبت جهانی خیابان ولی‌عصر (عج) ۱۲ بنای قدیمی واجد ارزش میراثی در حدفاصل چهارراه معز السلطان تا سرگرد بشیری، شناسایی و فاز اول مرمت آن‌ها آغاز شد. به گزارش ایلنا، نصراله آبادیان از شناسایی و آغاز مرمت ۱۲ بنای تاریخی توسط اداره زیباسازی این منطقه خبر داد.  او با اشاره به این‌که پروژه مذکور بر اساس طرح ابلاغی دفتر ثبت جهانی خیابان ولی‌عصر (عج) مستقر در «خانه موزه مینایی» در حال انجام است؛ ادامه داد: در این محدوده ۱۲ بنای بسیار ارزشمند با قدمت مربوط به دوران پهلوی دارای تزئینات آجری و معماری زیبا ازجمله خانه مافی، ملک آذر پیرا و... شناسایی‌شده و در این مرحله حذف زوائد و برداشتن کامپوزیت‌های روی بنا انجام‌شده که با این اقدام آجرکاری‌ها و گلدسته بنا نمایان شد.