رئیس سازمان صداوسیما بابیان این‌که نهضتی در جهان در مقابل اینترنت آمریکایی در حال شکل‌گیری است اعلام کرد ایران در حال برنامه‌ریزی است تا همانند قدرت‌های بزرگ اینترنت خودش را داشته باشد. به گزارش خبرگزاری‌ها، علی عسگری بیان کرد: چین، روسیه و حتی اروپایی‌های که شرکای آمریکا هستند، اینترنت آمریکایی را برنتابیده و در حال شکل دادن اینترنت خود هستند.