معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: در حال حاضر ۳۰۰ شهر از ۱۴۰۰ شهر کشور در وضعیت تنش آبی (نقطه سر به سر) قرار گرفته‌اند. به گزارش تسنیم، قاسم تقی‌زاده خامسی گفت: ظرفیت مخازن پشت سدهای کشور در مقایسه با سال گذشته ۲۸ درصد کاهش یافته است.