با امضای معاون اول رئیس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده ابلاغ شد. به گزارش ایلنا، به‌موجب آیین‌نامه مذکور، سازمان بهزیستی که مسئولیت اصلی حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر و بزه دیده را بر عهده دارد، با مشارکت دستگاه‌‎های اجرایی، نهادهای حمایتی و مددکاران اجتماعی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی این گروه اقدام می‌کند. افزون بر این، طفل و نوجوان در صورت بی‌سرپرستی یا بد سرپرستی، عدم دسترسی به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی و یا زندانی بودن آن‌ها، ناتوانی والدین، اولیا یا سرپرست قانونی در نگهداری از وی، وضعیت مخاطره‌آمیز طفل در خانواده، بی‌توجهی و سهل‌انگاری نسبت به طفل و نوجوان یا طرد او توسط خانواده، حسب دستور قضایی و زیر نظر مددکار اجتماعی در مراکز تحت نظر سازمان بهزیستی نگهداری می‌شود.