مدیرعامل بنیاد برکت گفت: با اجرای پویش ملی «به روستا برمی‌گردیم» و اجرای 5 هزار طرح اشتغالزایی در 350 شهرستان، درسال جاری 30 هزار نفر به روستاهای خود بازخواهند گشت.  به گفته او بنیاد برکت برای افزایش این طرح‌ها تا 10 هزار طرح هم آمادگی دارد که در صورت تحقق، علاوه بر ایجاد 15 هزار شغل مستقیم زمینه مهاجرت معکوس برای 60 هزار نفر را به دنبال خواهد داشت.