دادستان کل کشور گفت: وقتی در ارتباط با مدیریت فضای مجازی صحبت می‌کنیم برخی بحث فیلترینگ را مطرح می‌کنند که اصلاً هدف ما نیست. به گزارش فارس، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری گفت: وقتی در ارتباط با مدیریت فضای مجازی صحبت می‌کنیم برخی بحث فیلترینگ را مطرح می‌کنند که اصلاً هدف ما نیست. او افزود: با بخش گسترده‌ای از مسئله قمار و قماربازی در فضای مجازی برخورد کرده‌ایم.