اعضای شورای شهر با مصوبه نام‌گذاری معابر و تعیین نام یک کوچه به نام یکی از قربانیان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی موافقت کردند. به گزارش مهر، کوچه بهمن شرقی که محل زندگی یکی از جان‌باختگان حادثه هواپیمای اوکراینی است پیشنهاد شد که به نام سرکار خانم «شادی جمشیدی» نام‌گذاری شود. البته خانواده این فرد با بیان اینکه نمی‌خواهند نام کوچه انحصاری باشد؛ خواستار نام‌گذاری کوچه به نام «شادی» شدند.