مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت، گفت: چاپ دفترچه کاغذی بیمه سلامت در صندوق‌های کارکنان دولت، صندوق بیمه سلامت ایرانیان و صندوق سایر اقشار از ابتدای تیر ماه ۱۴۰۰ در راستای الکترونیکی شدن خدمات سازمان بیمه سلامت متوقف می‌شود و این بیمه شدگان برای دریافت خدمات نیازی به دفترچه کاغذی بیمه سلامت نخواهند داشت. به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت، افراد در بخش بستری و سرپایی فقط با ارائه کد ملی می‌توانند از خدمات بیمه سلامت برخودار شوند.