علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: کسانی که دوز اول واکسن را دریافت کردند و نوبت دوز دوم‌شان است، نگران نباشند و انشاءلله آخر این هفته تا هفته آینده دوز دوم واکسن‌ها را انجام خواهیم داد. به گزارش ایسنا، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: بعد از اینکه تعداد قابل توجهی واکسن در تیر ماه از واکسن داخلی و خارجی به دستمان رسد، روند واکسیناسیون و اعلام گروه سنی جدید را در تیر ماه خواهیم داشت.