رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب ‌سازی کشور از اختصاص بودجه برای ایجاد ۳۳ شهر بدون‌ مانع در کشور خبر داد و گفت: به‌منظور مناسب‌سازی اماکن عمومی در شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر، وزارت کشور با پیگیری این ستاد به هر شهرستان ۲۵۰ میلیون تومان اختصاص داد. به گزارش ایرنا، ابراهیم کاظمی مومن‌سرایی افزود: یکی از مصوبات جلسات ستاد ایجاد شهر بدون مانع در هر استان بود. مصوب کردیم هر استان یک تا دو شهر به‌عنوان شهر بدون مانع معرفی کند. یزد به‌عنوان اولین شهر بدون‌مانع معرفی شد و اقدامات خوبی در حال آن انجام است.