مدیر مرکز بانوان سرای مهر از پایین آمدن سن کارتن‌خوابی در دختران خبر داد.  به گزارش رکنا، ندا ماندنی بیان کرد: دختران ١۵ ساله‌ای که در ماه‌های اخیر به مرکز سرای مهر مراجعه کردند به خاطر محیط نامساعد زندگی به اعتیاد و کارتن‌خوابی کشیده شدند. او دراین‌باره از دختران 15 ساله‌ای گفت که در ماه‌های اخیر به مرکز سرای مهر مراجعه کرده‌اند و محیط نامساعد زندگی موجب گرفتار شدن آن‌ها به اعتیاد و کارتن‌خوابی شده است و در این میان، حتی برخی از آن‌ها موردتعدی قرارگرفته‌اند.  او همچنین از این گفت که باوجود حضور دختران نوجوان کارتن‌خواب در سطح شهر، زنان معتاد متجاهری هم در تهران هستند که بالای 60 سال سن دارند.