رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: با شیوع ویروس کرونا در کشور، دعاوی حقوقی، کیفری و خانوادگی در برخی مصادیق افزایش یافت که از آن جمله می‌توان به افزایش قابل‌توجه دعاوی مرتبط با فضای مجازی اشاره کرد. به گزارش فارس، سید حجت‌الله علم‌الهدی افزود: به‌طورکلی شیوع این پدیده، اثر خود را در پرونده‌ها و دعاوی مختلفی مانند ایفای تعهدات مالی و غیرمالی، مطالبه وجه، مباحث مرتبط با اجاره‌بها و معوقات بانکی نشان داد و درمجموع فضای کسب‌وکار و اقتصاد کشور، تحت تأثیر شیوع این ویروس قرار گرفت.