‌پس از ۸ سال یک فیل ماده در باغ‌وحش ارم متولدشده است و رئیس اداره نظارت بر امور حیات‌وحش استان تهران از سلامت فیل مادر و نوزاد خبر می‌دهد. به گزارش ایسنا، محمد کرمی اظهار کرد: برای اینکه فیل مادر دچار استرس نشود و بتواند در شرایط مناسبی از نوزاد خود تا رسیدن به سنی که بتواند وارد جایگاه بازدید عمومی شود، نگهداری کند، فعلاً در این جایگاه نگهداری می‌شوند و وارد جایگاه بازدید عمومی نمی‌شوند.