معاون محیط‌زیست از شناسایی ۲ میلیون هکتار کانون ریز گرد داخلی و ۳۵۰ میلیون هکتار کانون خارجی اشاره کرد و گفت: ۴۰ درصد از تالاب‌های کشور تبدیل به کانون ریز گرد شده‌اند. به گزارش مهر، مسعود تجریشی اظهار کرد:40 درصد از کانون‌های بحرانی ما در حوزه تالاب‌هاست و قرار است با وزارت نیرو تمامی این کانون‌ها نیازسنجی آبی شود و وزارت نیرو باید تعهد کند که تأمین حقابه را انجام دهد. او ادامه داد: تالاب صالحیه از اولویت‌های ماست چون عمده کانون‌های ریز گردهای تهران از این سمت است.