رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی بابیان اینکه در ایران از ۶۰۸ دشت موجود بیش از ۳۰۰ دشت ممنوعه هستند، گفت: پدیده فرونشست در اصفهان تا ۱۷ سانتیمتر و در تهران ۳۶ سانتیمتر در سال مشاهده‌شده است. به گزارش ایسنا، علیرضا شهیدی گفت: تنها ۱۰ سال از دوره خشک‌سالی گذشته و یک دوره طولانی سخت را در پیش‌رو داریم و با بروز خشک‌سالی در هر کشور مردم تمایل بیشتری به استفاده از منابع آب دارند و با توجه به محدودیت منابع آب در ایران چاه‌ها به صورت قانونی و غیرقانونی حفر می‌شوند.