مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت: شور شدن آب و خاک از پیامدهای جدی خشکسالی است. هوشنگ جزی به ایسنا گفت: زمانی که بارش اتفاق می‌افتد، خاک شست‌و‌شو می‌شود و املاح آن به طبقات زیرین نفوذ می‌کنند، اما در زمان خشکسالی به‌دلیل شست‌و‌شوی خاک دیگر اتفاق نمی‌افتد، نمک و شوری خاک به سطح زمین بازمی‌گردد. از سویی دیگر در دوره‌های خشکسالی بهره‌برداری از آب چاه‌ها افزایش می‌یابد و سفره‌های آب شور بلافاصله جایگزین آب شیرین می‌شوند. از این‌رو شور شدن آب نیز از دیگر پیامدهای خشکسالی و اضافه برداشت‌ها است.