سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به فعالیت ۱۷ خانه امن غیردولتی و ۸ خانه امن دولتی در کشور گفت: در سال گذشته دو هزار و ۶۳ نفر از زنان خشونت‌دیده در خانه‌های امن پذیرش‌شده‌اند. به گزارش ایرنا، محمود علیگو افزود: هدف از راه‌اندازی خانه‌های امن در کشور، حمایت و توانمندسازی زنان تحت خشونت‌ خانگی است و در حال حاضر برنامه توسعه خانه‌های امن در دستور کار قراردارد. او یادآور شد: خانه‌های امن مراکزی هستند که باهدف حمایت و توانمندسازی زنان تحت خشونت‌ خانگی با در نظر گرفتن رویکرد خانواده‌ محور تلاش می‌کند با استفاده از مداخلات تخصصی با تمام اعضای خانواده و حمایت از زنان و کودکان خشونت‌دیده زمینه‌های بازگشت فضای ایمن به خانواده را فراهم کند.