مهدی محمودی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور  درباره شناسنامه فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با اتباع به ایسنا گفت: تاکنون ۹۰ هزار نفر در سامانه پیش ثبت‌نام کرده‌اند و ۱۴۵۰ شناسنامه نیز در این حوزه صادر شده است.