دادستان عمومی و انقلاب فردیس استان البرز گفت: با وصول برخی گزارش‌ها به دادستانی فردیس مبنی بر آدم‌ربایی و مزاحمت برای زنان و سرقت و تجاوز به عنف و تهدید با چاقو توسط فردی در پوشش مسافرکش، دستور قضایی برای شناسایی و بازداشت متهم صادر شد که با اقدامات فنی و تعقیب مناسب، متهم با نام «س. م» دستگیر شد. به گزارش مهر، حسین ناصرخاکی، در خصوص روش این فرد که به «خفاش شب فردیس» معروف شده، توضیح داد: این متهم، زنان جوان را به عنوان مسافرکش با خودروی «پراید مشکی» سوار می‌کرد و در حالی که تمام شیشه‌های خودرو پایین بود، پس از طی مسافتی، شیشه‌های دودی خودرو را بالا ‌می‌داد و با تغییر مسیر و آدم ربایی، در نقطه خلوتی توقف می‌کرد. با توجه به دستکاری درِ خودرو، امکان فرار برای زنان میسر نبود و متهم با تهدید از طریق چاقو، علاوه بر سرقت اموال آنان، اقدام به آزار جنسی و بزه‌دیدگان را رها می‌کرد.