شهردار تهران در آیین افتتاح چهل و سومین شعبه فروشگاه شهروند از افتتاح سه فروشگاه جدید در آینده نزدیک خبر داد و افزود: هفته آینده با حضور رئیس جمهور دو ایستگاه جدید مترو نیز افتتاح خواهد شد. به گزارش ایسنا، پیروز حناچی گفت: هفته آینده دو ایستگاه جدید با حضور رئیس‌جمهور افتتاح می‌شوند تا به قول‌هایی که داده بودیم جامه عمل بپوشانیم. در برنامه ما مقرر شده که در سال جاری به همین تعداد به ایستگاه‌های مترو افزوده شود.