رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزرات بهداشت گفت: با شیوع کرونا در سال گذشته شاهد کاهش ۵۰ درصدی اهدای عضو بوده‌ایم. مهدی شادنوش، به ایسنا گفت: البته در همین شرایط کرونا ۴۰ قلب اهدایی از نقاط مختلف کشور به افراد نیازمند منتقل شده که کار پیچیده و بسیار بزرگی است.