فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کلان‌شهر تهران با اشاره به اینکه وضعیت رنگ‌بندی کرونایی شهر تهران نارنجی است، گفت: ما با هرگونه ازدحام و گردهمایی در تهران مخالف هستیم و ازنظر بهداشتی آن‌ها را مخاطره‌آمیز می‌دانیم. به گزارش ایسنا، علیرضا زالی بیان کرد: با توجه به توالی‌یابی‌های انجام‌شده هنوز شواهد قطعی از ویروس‌های جهش‌یافته در تهران را رصد نکردیم اما قطعاً در تهران هم ویروس جهش‌یافته وجود دارد؛ زیرا وقتی در استان‌های متعدد تعداد قابل‌توجهی از این نوع ابتلا گزارش‌شده است، بدون تردید در تهران هم این انواع جهش‌یافته وجود دارد.