مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: باهدف کنترل آلودگی منابع آب‌وخاک، تعداد مراکز دفن زباله در کشور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ از ۳۲۰۰ مرکز به ۶۶۰ مرکز کاهش یافت. به گزارش ایرنا، حسن پسندیده درباره علت کاهش مراکز دفن زباله اظهار کرد: مراکز دفن زباله یکی از نقاط آلوده‌کننده محیط‌زیست و منابع آب‌وخاک است بنابراین کاهش مراکز دفن زباله به‌عنوان نقاط انتشار آلاینده به آب‌وخاک امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است، هرچقدر محل‌های دفن متمرکز و کاهش یابد، نظارت بر این مراکز بهتر صورت می‌گیرد و همچنین از پراکندگی محل‌های دفن زباله و تعدد کانون‌های آلاینده در محیط‌زیست جلوگیری می‌شود.