بیش از سه روز است که برخی عرصه‌های طبیعی استان‌های فارس و کهگیلویه و بویر احمد دچار حریق شده‌اند و بار دیگر نقش کشاورزان در وقوع و گسترش آتش‌سوزی‌ها مطرح‌شده است. به گزارش ایسنا، به گفته غلامحسین حکمتیان اصل، مدیرکل منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد علت آتش سوزی جنگل‌های دونقطه از شهرستان باشت آتش زدن پسماند مزارع از سوی یک کشاورز برای برنج‌کاری بوده که به عرصه‌های منابع طبیعی و جنگل‌ها سرایت کرده است.