رئیس مرکز اورژانس تهران با بیان اینکه در حال حاضر تهران دارای ۲۲۵ پایگاه اورژانس است گفت: با توجه به تراکم و مسیرها، تهران به ۴۲۰ پایگاه نیاز دارد. پیمان صابریان به ایسنا گفت: اگر تعداد پایگاه‌ها استاندارد شود تقریبا زمان رسیدن به بالین مصدوم و بیمار ۴۰ درصد کاهش می‌یابد. به گفته او در حال حاضر میانگین زمان فعلی ۱۴ تا ۱۶ دقیقه است.