رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از دولت بابت تأخیر در ارسال لایحه «کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به مجلس انتقاد کرد. به گزارش تسنیم، فاطمه قاسم‌پور گفت: با توجه به حساسیت‌های لایحه، کارشناسان اجتماعی حاضر در کارگروه تأکید داشتند که اسناد پشتیبان لایحه موردبررسی قرار گیرد، از همین رو پس‌ازآنکه لایحه به مجلس رسید، بلافاصله جهت در اختیار قرار دادن اسناد پشتیبان، نامه‌ای با قید فوریت از فراکسیون زنان مجلس به دولت ارسال شد. او  بیان کرد: پس از گذشت بیش از ۲ ماه از ارسال این نامه و عدم پاسخگویی دولت، مجدد در پایان فروردین‌ماه امسال در نامه‌ای این اِهمال را تذکر داده و پیگیر اسناد پشتیبان شدیم، اما چیزی به مجلس ارسال نشده است.