عضو شورای اسلامی شهر تهران در مورد مناسب‌سازی شهر تهران برای کم‌توانان جسمی توضیحاتی داد. به گزارش میزان، زهرا نژاد اظهار کرد:۵۰آسانسور برای معلولان و کم‌توانان جسمی در ایستگاه‌های مختلف حمل‌ونقل عمومی سطح شهر مناسب‌سازی شده است؛ همچنین ۵۰۰کیلومتر مسیر پیاده راه در سطح شهر تهران به‌منظور رفاه شهروندان کم‌توان جسمی مناسب‌سازی شد.