محمدمهدی قانع، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شیراز گفت: آتش‌سوزی گسترده در ارتفاعات پارک ملی بمو ۱۰ هکتار از مراتع این منطقه را از بین برد. با افزایش دما گیاهان خودرو و فصلی پوشیده شده در ارتفاعات و تپه‌ها، خشک و تبدیل به پوشال‌هایی می شوند که مستعد آتش‌سوزی هستند و با کوچک‌ترین شعله و جرقه‌ای دچار حریق می‌شوند.