با توجه به اینکه کاربران کلاب‌هاوس فقط با لینک دعوت یکی ‌از اعضای این پلتفرم می‌توانند وارد شوند و تعداد لینک‌های دعوت محدود است، بازار سیاه فروش دعوتنامه کلاب‌هاوس به راه افتاده و گاهی در برخی از سایت‌ها قیمت‌های بالایی برای این دعوتنامه‌ها در نظر گرفته شده است. کلاهبرداران نیز اقدام به فروش لینک‌های جعلی دعوتنامه‌های اتاق گفت‌وگو می‌کنند، به نحوی که کاربر پس از خرید و واریز وجه، متوجه می‌شود قادر به ورود به اتاق گفت‌وگوی مدنظر نیست. یکی دیگر از اقدامات کلاهبرداران این است که با راه‌اندازی سایت‌های جعلی شبیه به سایت‌های اصلی، به ربودن اطلاعات افراد، اغلب برای سوءاستفاده‌های مالی اقدام می‌کنند.