رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش وزارت آموزش‌وپرورش گفت: در خرداد۱۴۰۰فقط امتحانات پایه‌های نهم و دوازدهم و داوطلبان آزاد، جهشی، ایثارگران و بزرگ‌سالان حضوری است. به گزارش ایسنا، خسرو ساکی اعلام کرد: فقط برای دانش‌آموزان پایه نهم و دوازدهم براساس مصوبه ۹۷۷ شورای عالی به‌صورت حضوری و برای سایر پایه‌ها و دروس غیر فنی و پایه فنی، مسئولیت برنامه ارزشیابی برعهده مدیر مدرسه با تصمیمات شورای مدرسه است. ساکی در ادامه گفت: امتحانات داوطلبان آزاد، جهشی، ایثارگران و بزرگ‌سالان به‌صورت حضوری است.