مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: شرکت نفت و گاز مارون به دلیل تخلیه آلودگی نفتی در یکی از انهار کشاورزی در بخش غیزانیه اهواز به مراجع قضایی معرفی شد. به گفته محمدجواد اشرفی، تخلیه پسماند غیرمجاز نفتی توسط پیمانکار شرکت مارون، نافی مسئولیت این شرکت نیست و پیمانکار نیروی این شرکت به شمار می‌آید و این اتفاق در این شرکت صورت گرفته است.