سالانه بیش از ۴۰۰ هزار مورد سقط جنین غیرقانونی در ایران رخ می‌دهد. صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت با اشاره به این موضوع گفت: این عدد بسیار بالا که حدود ۴۰ درصد تولدهای یک سال کشور را شامل می‌شود یکی از تهدیدهای اصلی و جدی کاهش جمعیت کشور است.