علیرضا وهاب‌زاده مشاور وزیر بهداشت گفت: برای موارد غیراورژانسی به بیمارستان مراجعه نکنید، چرا که حداکثر ظرفیت بیمارستان‌ها در اختیار بیماران کرونایی قرار خواهد گرفت و جراحی‌های الکتیو (غیراورژانسی) تا پس از پایدار شدن شرایط به تعویق خواهد افتاد.