نماینده مجلس یازدهم نسبت به ترک تحصیل ۳۰ تا ۴۰ درصدی دانش‌آموزان در برخی از شهرستان‌های کشور ابراز نگرانی کرد. به گفته بهروز محبی، زیرساخت‌های مناسب جهت استفاده از نرم‌افزار شاد و فضای اینترنتی برای آموزش مجازی در برخی نقاط دوردست و شهرستان‌ها آماده نبود، از این رو عده زیادی از دانش آموزان فرصت تحصیل را از دست دادند.