معاون اجرایی دفتر مدیریت بیماری‌های واگیر و رئیس اداره دیابت وزارت بهداشت گفت: به بیماران دیابتی هشدار دادیم تا از خانه بیرون نروند، اما توزیع نادرست انسولین در داروخانه‌ها باعث شد تا بیماران برای تهیه دارو به چند داروخانه‌ مختلف بیرون از خانه سر بزنند. علیرضا مهدوی به ایلنا گفت: در این یک سال به دلیل شیوع کرونا مشکلاتی به وجود آمد که نمی‌شود آمار دقیقی از وضعیت دیابت طی یک سال گذشته‌ ارائه کرد، چون این مدت سرویس‌رسانی، مراجعه‌های بیماران و تیم غربالگری مشکل داشته است، بنابراین اطلاعات کافی در دست نداریم.