مدیرعامل سازمان بهشت زهرا گفت: آمار متوفیان تهران در نیم قرن اخیر بی‌سابقه بوده است. سعید خال گفت: ۴۰ درصد فوتی‌های کرونایی کشور در سایت بهشت‌زهرا پذیرش و تطهیر شده‌اند. به گفته او در یک ماه اول کرونا، متوفیان تیمم می‌شدند.