عضو شورای شهر تهران در تذکری به شهردار تهران با اشاره به شست و شوی محوطه شورا و شهرداری با آب‌لوله‌کشی به‌رغم کمبود آب گفت: عزم و جدیتی در مدیریت شهری برای کاهش مصرف آب و مدیریت روان آب وجود ندارد. به گزارش ایلنا، شهربانو امانی بیان کرد: حجم ریزش‌های جوی در سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد کاهش‌یافته است و در حال حاضر ذخیره سدهای ۵گانه تهران ۶۴ میلیون مترمکعب کاهش را نشان می‌دهد.  امانی اضافه کرد: با توجه به تغییر شیوه بارش ناشی از تغییرات اقلیمی به‌صورت روان آب، برخی روش‌های نوین مدیریت روان آب که بر اصل جذب روان آب در محل بارش استوار است اما مدیریت روان آب در تهران جمع‌آوری و هدایت است. سیستم کنونی نه‌تنها هزینه‌های سنگین مدیریت روان آب را به شهرداری تأمین می‌کند بلکه آلودگی هوا، پس‌زدگی به شبکه و کاهش ذخایر آب‌های زیرزمینی را به دنبال دارد.