کریم صحرایی، دادستان اندیمشک از کشته شدن یک نفر بر اثر انفجار توپ بازمانده از جنگ ایران و عراق در خانه یک‌ شهروند خبر داد‌. این فرد یک گلوله توپ جنگی باقیمانده از زمان جنگ را پس از پیدا کردن به منزل منتقل کرده بود و سپس با دستگاه فرز قصد ایجاد برش روی گلوله را داشته که در اثر این فعل و انفعال انفجار مهیبی رخ داده و سبب خسارت به واحد مسکونی و جراحات شدید و سپس فوت نامبرده ( ع پ) شده است.